Pleiades® Bireysel Seans Esnasında Geri Bildirimler

Pleiades® frekanslarına verilen istemsiz fiziksel, fizyolojik, zihinsel veya duygusal tepkilerdir.

Bu kayıtlar her Pleiades® seansını deneyimleyen bireyin profil yapısına göre değişkenlik göstermektedir.

Olmasını beklediğimiz herhangi bir, tek veya fazla kayıt yoktur. Her bireyde farklı tezahürlerde olabilir veya hiçbiri olmayabilir. Ortak kayıt belirtilerinden bazıları aşağıda belirtildiği üzeredir.

1.Hızlı göz hareketleri;

Genellikle ilk kayıt belirtisi olan hızlı göz hareketleri, şaşırtıcı bir ikilem ortaya koyar, çünkü dış görünüşte birey inanılmaz bir dinginlik yaşıyor olmasına rağmen, aslında dingin olmanın yakınından bile geçmez. Bu durum görünüşte uyuyan bir insanın rüya görmeye başlamasına benzer. Ancak Pleiades® seans deneyimi yaşayan bir kişinin durumu farklıdır, nedeni farklıdır çünkü hasta uyur halde değildir. Pleiades® frekanslarıyla ortaya çıkan hızlı göz hareketleri belirgin birkaç şekilde kendilerini gösterirler. Bazen göz kapakları kırpışır. Bazen hızlı bazen yavaş ve bazen de hiç olmayabilir. Tüm bunlar olurken danışan her haliyle durumun farkındadır.

2.Solunum değişiklikleri;

Solunum değişiklikleri ilk olarak ortaya çıkan kayıt belirtilerinden birisidir ve genellikle göz kayıtları ile aynı zamanda veya hemen sonra görülürler. Bu geri bildirim kendisini birkaç şekilde ortaya koyabilir. Hızlı, derin, düzensiz bir solunum ya da ağzın kenarından soluma ve bir de derin horlama bu tepkilerin arasındadır. Ancak bilinen şeklinden farklıdır, danışan uyanıktır ve çıkardığı sesin farkındadır.

Bütün bu solunum değişikliklerinin ortak bir noktası vardır, bu da bir olmayı, birlik durumunu ve mutluluğu anlatır. İnsanlar bu durumdayken, ne uyanık ne de uykuda olduklarını, her ikisinde de daha gerçek bir yerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bilinçteki ve solunumdaki bu değişimleri deneyimleyen bireyler anlatmaktadır.

3.Yutkunma;

İlk kayıt belirtilerinin üçüncüsüdür. Çoğunlukla kişinin yutkunmasında sıklaşma ya da artma görülür. Bazen seans boyunca devam eder; genellikle seansın ilk aşamasında gözlemlenir. Çok yaygın bir kayıt belirtisidir. Seansa başladıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkar, ancak hızlı göz hareketlerine ve solunum kayıtlarına göre daha seyrek görünür.

4.Gözyaşları;

Aniden ortaya çıkan gözyaşları büyüleyici bir kayıttır. Görünüşte hiçbir habercisi olmadan gözyaşları kişinin gözlerinde birikir, taşar ve danışanın yüzü mutluluk ifadesi taşırken yanaklarından aşağı süzülür. Gözyaşları, hakikate temas etmenin, hakikati hatırlamanın tepkisidir. Hakikatin hepimizin geldiği ve geri döneceği, çok uzun zamandır görmediğimiz bir yer olduğunu anlamaktır. Hakikate temas etme ve

onunla etkileşme şerefini elde ettiğimizde, bir an için bile olsa yuvada olma ve yakında tekrar orada olacağımız hissi duygularımızın yükselmesine neden olur.

5.Kahkaha;

Bazen seanstaki birey kontrol edilemez bir şekilde gülmeye başlar. Büyük bir olasılıkla bize neye güldüklerini bilmediklerini söylerler.

6.Parmak hareketleri;

Seansın başlamasından birkaç dakika sonra ortaya çıkan bir kayıtta parmak hareketleridir. İstemsiz parmak hareketleri senkronize veya senkronize olmadan görünebilir. Bazen her iki elin parmakları, bazen de tek elin parmakları hareket edebilir. Bazen her iki elin parmakları

aynı anda hareket edebilir, bazen önce bir elin sonra da diğer elin parmakları oynar. Seans devam ettikçe çoğunlukla el ve bileklerin de devreye girdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bazı kişilerde kol da işin içine girebilir. Bu durumun bir çeşitlemesi de zaman zaman ayaklarında benzer durumları sergilemesidir.

7.Baş dönmesi ve beden hareketleri;

Bazen baş yavaşça bir tarafa ya da diğer tarafa dönebilir veya çekiliyor gibi hissedilebilir. Sık görülen beden hareketleri karın ve göğüs bölgesi ile ilgilidir. Aynı zamanda kolların ve bacakların zıpladığını da görebilirsiniz.

 8.Karın guruldaması;

Seanslar sırasında sık sık insanların karnı guruldar.

Videolar

ozcanoflaz.pleiades.com.tr sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

ozcanoflaz.pleiades.com.tr hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.

2019-03-20T08:58:52+03:00